Visie

VISIE OP PROJECTONTWIKKELING

Er heeft na 2008 een omslag plaatsgevonden in het denken en handelen van de projectontwikkelaar. In de oude tijd, vóór de crisis, kochten projectontwikkelaars op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen locaties op om zich pas daarna af te vragen wat ze op die plekken zouden kunnen ontwikkelen. En waren ontwikkelingen eenmaal voltooid, dan werd er een doelgroep bij gezocht. Niet altijd met het beoogde succes.

De nieuwe generatie projectontwikkelaars waartoe PUBLIEKE WERKEN behoort, kijkt primair naar de eindgebruiker. Vraagt zich af: Voor wie gaan we ontwikkelen? Welke woonwensen heeft onze doelgroep? En op welke plek en met wat voor soort woningen kunnen we daaraan tegemoet komen? Voordat PUBLIEKE WERKEN woonoplossingen ontwikkelt, verdiepen we ons eerst in het profiel, de eisen en wensen van de toekomstige bewoners. In onze visie is het daarnaast voor elke woningbouwontwikkeling van belang anderszins waarde toe te voegen. Bij het zoeken naar goede locaties voor onze doelgroep, geven we daarom de voorkeur aan omgevingen die door de historie zijn gekleurd. Want onze ervaring leert dat een bijzondere, historische locatie en een eigentijdse woningbouwontwikkeling elkaars uitstraling op intrigerende wijze versterken. Hetgeen de woonbeleving en de waardering voor de woonomgeving doen toenemen...